User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

Minidestinationer skal sætte Nordjylland på kortet

Company Info
Company Name: 
VisitNordjylland


Minidestinationer er en ny måde at sætte fokus på små lokale perler med særligt stort turismepotentiale. Gennem det seneste år har VisitNordjylland i samarbejde med tre kommuner udforsket mulighederne for at sætte fokus på netop fire minidestinationer, som skal trække turister til. Onsdag kåredes Atombunker Rebild som vinder af det ambitiøse projekt.

Hidtil har vi i Danmark primært fokuseret på destinationsudvikling, men der kan være fordele ved at zoome ind på mindre lokalområder og arbejde efter en særlig fælles strategi. Derfor skal der i fremtidens turismeudvikling satses på minidestinationer – det mener man hos VisitNordjylland, som i samarbejde med tre kommuner gennem en længere periode har arbejdet målrettet med minidestinationer med særligt stort potentiale:

‐ Minidestinationer er et utroligt spændende koncept, fordi man får skabt en sammenhængskraft i de lokalsamfund, hvor gæsten tilbringer sin ferie, og får udnyttet erhvervsperspektivet i den synergi, man kan opnå, når restauranten, købmanden, hotellet og museet alle trækker i samme retning efter fælles planer og fælles strategi, forklarer Lars Enevold Petersen, direktør i VisitNordjylland.

– Man får simpelthen udnyttet potentialet på en helt anden måde ved at gå et spadestik dybere end bare at se på destinationer, som ofte bliver for brede og kommer til at omfatte en hel række seværdigheder og lokalområder, som satser på vidt forskellige målgrupper og profiler.

Projektet har man valgt at kalde NOMINI (Nordjyske minidestinationer i udvikling), og målet har været at skabe arbejdspladser og bedre økonomi gennem øget turisme – til gavn for hele lokalområdet. De fire minidestinationer, som har været under lup, er Slettestrand, Blokhus‐Hune‐Saltum, Rebild/Rold Skov og Oplevelseszonen i Aalborg (havnefront og centrale midtby).

Et veloplagt panel bestående af bl.a. PR‐ og oplevelsesekspert Christian Have, direktør for Fårup Sommerland Søren Kragelund og Jacob Riisgaard fra net‐kometen Coolshop kårede onsdag Atombunker Rebild som vinderen af projektet.

‐ Atombunker Rebild er den minidestination, som vi vurderet til at have det største potentiale. Det er et unikt projekt og kan som sådan brandes både regionalt, nationalt og internationalt til gavn for både Rebild og hele regionen, forklarer Christian Have og fortsætter: ‐ Atombunker Rebild har desuden en god historie at tage udgangspunkt i, og det bliver stadig vigtigere, at der er en autentisk ramme at sætte nye destinationer ind i.

Dommerkomiteen fremhævede desuden, at præsentationen af projektet var meget imponerende, og at aktørerne – både offentlige, private og frivillige ‐ bag projektet fremstod som en sammentømret gruppe.

Der blev dog også peget på en række udfordringer for projektet. Et springende punkt er fortsat, om bunkeren kan åbnes for offentligheden, og det skal nu undersøges nærmere. Derudover blev gruppen af projektet opfordret til fortsat at søge samarbejde mellem både offentlige og private aktører.