User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

Helseforetakene i Norge velger SAS og Widerøe

Company Info
Company Name: 
SAS


Helseforetakene har etter endt anbudsprosess tildelt SAS og Widerøe størstedelen av sitt flyvolum. SAS og Widerøe får førsteprioritet på 98 av 102 forespurte ruter, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil 4 år.
 
Helseforetakene flyr innenlands i Norge totalt for ca 300 millioner kroner årlig.  For SAS og Widerøe gir kontrakten viktig forutsigbarhet i vår ruteplanlegging, kanskje særlig i nord.  Det var kombinasjonen av pris og hyppige avganger som ble utslagsgivende for valg av selskap. 
 
Vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Helse-Norge i tiden fremover til beste for pasienter og ansatte, sier Key Account Manager Hege Rein som har hatt ansvaret for anbudet fra SAS sin side.