User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

SAS reducerar med 300 heltidstjänster inom administration

Company Info
Company Name: 
SAS


Som en del av de redan planerade kostnadsreduktionerna i den nya strategiska plattformen 4Excellence, minskar SAS antalet heltidstjänster med 300 inom administrationen.
 
Ett av huvudmålen i 4Excellence är 3-5% sänkt enhetskostnad årligen, vilket för
2012 motsvarar cirka 2 miljarder SEK. SAS vidhåller sin prognos om ett marginellt positivt resultat för 2011, men som tidigare kommunicerats blir implementeringen av initiativen i 4Excellence än mer avgörande på grund av en ökad osäkerhet under 2012, i form av konjunkturutveckling, ökad prispress och fortsatt mycket höga bränslepriser.
 
En konkret del av kostnadsreduktionerna är ett beslut om att minska antalet heltidstjänster med 300 inom administrationen.
 
"Det är avgörande att vi genomför en enhetskostnadssänkning om 3-5% årligen för att stärka vår konkurrenskraft. En del av detta är att minska antalet anställda i administrationen. Samtidigt som jag beklagar att det kommer att innebära att duktiga och lojala medarbetare kommer att lämna SAS är jag övertygad om att åtgärderna är nödvändiga. Med den lojalitet och det engagemang som finns i SAS kommer vi nu att kraftsamla för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft."
säger Rickard Gustafson vd och koncernchef SAS.