User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

Pressemeddelelse fra Norwegian

Company Info
Company Name: 
Norwegian Air Shuttle

SAS må betale Norwegian 175 millioner for industrispionasje

2010-09-30
- Det er svært gledelig at det nå endelig kan settes sluttstrek i denne saken etter at Norwegian har fått medhold i tre forskjellige rettsinstanser. Dette viser at rettssystemet fungerer og at uetisk atferd over tid får økonomiske konsekvenser, sier administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos. Norwegian har dermed fått fullt medhold i Høyesterett, og SAS må betale Norwegian 175 millioner kroner i erstatning inkludert saksomkostninger.

Høyesteretts ankeutvalg avviste 28. september 2010 SAS’ anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. mars 2010, der SAS ble dømt til å betale Norwegian erstatning og saksomkostninger for SAS’ misbruk av Norwegians forretningshemmeligheter. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig, og tilkjente erstatningsbeløp og saksomkostninger skal nå utbetales.

I lagmannsrettens dom ble Norwegian tilkjent kr 160 000 000 i erstatning, samt kr 6 839 770 i omkostninger for tingretten og kr 7 851 472 for lagmannsretten, fra SAS AB og SAS Scandinavian Airlines Norge AS. I tillegg kommer renter. Norwegian er nå også tilkjent kr 637 600 i forbindelse med Høyesteretts behandling av SAS’ avviste anke.

Norwegian ble i en svært sårbar oppstartfase for selskapet utsatt for en grov og kynisk industrispionasje fra SAS sin side. Norwegian tapte flere hundre millioner kroner som følge av at SAS på ulovlig vis tilranet seg intern og sensitiv informasjon om Norwegian fra bookingsystemet Amadeus. Det er denne spionasjen SAS er straffedømt for og som via Lagmannsretten endte opp med å bli anket og nå avvist i Høyesterett.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Frode Foss, tlf 91 63 16 45
Prosessfullmektig, advokat Anders Ryssdal, tlf 90 78 47 94