User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

Heathrow kalder på politisk hjælp


En af verdens mest trafikerede lufthavne, Heathrow ved London, kalder nu på politisk hjælp for at sikre fortsat udbygning og vækst. I en henvendelse til den britiske premierminister, David Cameron, siger Heathrows direktør, John Holland-Kaye, at han ”regner med premierministerens opbakning” i bestræbelserne på at sikre den langsigtede fremtid for lufthavnen.

Heathrow oplevede i første kvartal år en vækst i passagertallet på 3,2 pct. Til 18,6 mio. passagerer, og lufthavnen er dermed hårdt presset pladsmæssigt, med både ventetider og hyppige  forsinkelser som konsekvens. En udvidelse af lufthavnen er derfor, ifølge Holland-Kaye, påkrævet, og det er penge til denne investering, han nu efterlyser tilsagn om fra politisk hold.

”På et tidspunkt, hvor der er usikkerhed om Englands plads i verden, regner både borgere og virksomheder med premierministerens støtte til at sikre fremtiden” lyder det fra lufthavnsdirektøren.

Den britiske regering udskød i december sidste år en beslutning om at opføre en helt ny lufthavn i Sydøstengland. Udskydelsen kom efter at en kommission, nedsat af regeringen, havde anbefalet en udvidelse af Heathrow.