User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

EU tillader indsamling af flypassager-data

Passagerer på flyrejser til og fra EU-lande vil fremover blive registreret med alle de personlige data, flyselskaberne indsamler om dem, og samkørt i et centralt register, styret af politimyndigheder og justitsmyndighederne. Den kontroversielle beslutning blev i går vedtaget i EU-parlamentet.

Registreringen af passagerdata bliver indført I kampen mod terrorisme, og de enkelte medlemslande har nu en tidsfrist på op til to år til at få passagerregistreringen gennemført på nationalt plan.

Ifølge EU-kommissionen er indførelsen af den centrale registrering af passagerdata et ”afgørende skridt” i kampen mod international terrorisme. Ifølge kilder i EU er det især terrorangrebet i Paris den 13. november sidste år, og i Bruxelles den 22. marts, der har fået de europæiske politikere til at veje hensynet til registrering tungere end EU-borgernes privatliv.

Registreringen af passagerdata må dog kun anvendes i forbindelse med efterforskning af mulige terrorangreb. Mere ”almindeligt” politiarbejde kan således ikke drage nytte af de nye registre.