User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

Lavere underskud og lavere belægning

Men SAS havde fremgang i passagertallet


Den totale trafiktilvækst (RPK) steg i februar måned med 11,5 procent. Antallet af passagerer steg til to millioner passagerer, en fremgang på 7,4 procent.

Men load faktoren faldt med 3,6 procent til 63,1 procent.

Sådan er billedet af SAS trafiktal for februar 2016.

”Efterspørgslen har været positiv i Skandinavien i løbet af 2015 og i begyndelsen af 2016. Den samlede kapacitet i markedet er efterhånden begyndt at stige i løbet af de sidste måneder. Denne tendens forventes at fortsætte, primært på internationale ruter. På trods af en meget intensiv konkurrence kombineret med en anspændt olieindustri, er det tilfredsstillende at konstatere en positiv udvikling inden for det indenlandske segment. Markedets efterspørgsel efter europæiske fritids ruter samt langdistanceflyvninger fortsætter med at vokse.

Som svar på den stigende efterspørgsel, øger SAS sin interkontinentale kapacitet med omkring 25% i løbet af regnskabsåret 2015/2016 gennem nye ruter og frekvenser som allerede er bebudet.

SAS interkontinentale trafik steg 18,1% og kapaciteten steg 32,7%. Væksten var drevet af den nye rute mellem Stockholm og Hong Kong og flere frekvenser på eksisterende ruter.

Den ekstra kapacitet og SAS nye kabine interiør er blevet godt modtaget af kunderne, der flyver i SAS Business Class, hvor trafikken steg 34,6% inden for Europa / Intrascandinavien.

SAS har øget kapaciteten primært på længere fritids rute. Især er efterspørgslen fortsat stærk på ruter til / fra Sverige. Indenrigstrafikken steg 8,6% og kapaciteten blev øget 5,7%,” skriver SAS.

SAS havde et underskud på 309 millioner svenske kroner før skat for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2015/16. Alligevel ser det bedre ud end samme periode sidste år.

Her havde SAS et underskud på 836 millioner svenske kroner før skat.

Første kvartal er sæsonmæssigt det svageste i regnskabsåret. I år blev det til et minus på 309 millioner svenske kroner. Men det viser en forbedring år til år på 527 millioner kroner. Det er drevet er af kommerciel succes, markant lavere brændstofpriser og effekterne af omkostningstiltag,« siger Rickard Gustafson, CEO, SAS.