User login

New Tic'ers

  • Kirsten Bødker
  • Vi Dale
  • Vanity Schultz
  • Ashlee Flynn
  • Elianna Nieves

”Tekniske fejl kan stort set aldrig begrunde at et flyselskab afviser at betale”

Primera Air tabte sag i Højesteret om kompensation til flypassagerer

11 enige dommere i Højesteret besluttede i går at følge tidligere afgørelser fra By – og

Landsret om hvornår flypassagerer skal have kompensation efter forsinkelser. .

Flyselskabet Primera Air havde afvist at betale kompensation til 12 passagerer med den

begrundelse, at der var tale om uforudsete tekniske fejl på flyet, som kunne fritage flyselskabet

for at udbetale kompensation.

 

Der er tale om to sager. I den ene sag fik et Primera Air-fly problemer med den ene vinge  på

en flyvning fra Billund til Kreta. Flyet blev forsinket i 10 timer.

 

 Dommen siger, at de 12 passagerer hver skal have omkring 3.000 kr. i komopensation.

Dommen siger, at det kun er i helt usædvanlige situationer som ved terrorisme, sabotage eller

ved fejl, hvor en hel række af fly får forbud mod at flyve, kan et flyselskab slippe for at 

betale kompensation.

 

EUs regler er:

3 timers forsinkelse:

Rejser under 1500 km = 250EUR

1500-3500 km = 400EUR

Over 3500 km = 600EUR

 

5 timers forsinkelse:

Samme kompensationsbeløb eller refundering af billetten.

 

”Dommen kan bruges til at få lukket en hel masse af de sager. For nu må flyselskaberne give

op og betale. Vi har nu i Danmark 11 enige dommere, der siger, at den her slags tekniske fejl

ikke er usædvanlige omstændigheder, der gør, at flyselskaberne kan slippe for at betale, siger

hun,” siger  Anne-Dorte Bruun Nielsen, lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet til

Politiken.

 

”Det må betyde, at man hurtigere kan få sin kompensation, fordi nu er der domspraksis for, at

man skal have pengene. Det er en meget principiel dom, der er afsagt,” siger hun.

Cirka 1.300 sager om kompensation ved flyafgange venter lige nu hos Københavns Byret. Der

er tale om flere tusinde passagerer, vurderer byretten.

 

"Dommen understreger, at tekniske fejl stort set aldrig kan begrunde, at et flyselskab afviser at

betale kompensation til passagerer. Det er hårdt tiltrængt, at vi får skabt klarhed om, hvornår

flyselskaber kan slippe for at betale kompensation."

 

Hidtil har flyselskaberne langtfra altid overholdt EU’s regler om passagerers ret til kompensation, når et fly er forsinket eller aflyst. Der har været tvivl om, hvornår reglerne kan undtages, hvilket har gjort det svært for de passagerer, der vil klage og kræve kompensation. Nu er der kommet svar på dette afgørende spørgsmål,” siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa.